понедељак, 23. фебруар 2015.

Čega su se uplašili (neki) turistički vodiči u Srbiji?

Inicijativa receptivnih agencija da se uredi oblast receptivnog turizma izazvala je neobično veliku polemiku posebno među turističkim vodičima.
U našoj inicijativi smo se založili za:

1. zaštitu organizatora putovanja sa licencom od svih onih koji se ovim poslom bave na crno. Sve češće se dešava da neki vodiči (čast izuzecima) "preuzimaju" posao agencijama, usmeravajući strane turoperatore ka direktnim pružaocima usluga sa kojima oni prave dilove i uzimaju proviziju. Pružaoci usluga ne biraju, a često im odgovara i plaćanje u kešu. Pitanje je da li to odgovara onima koji bi trebalo da brinu o naplati poreza. Vodiči koji se tako ponašaju svakako ne zavređuju status profesionalaca. Možda bi i udruženja trebala da reaguju obzirom da u svojim statutima spominju i etiku.

2. rešavanje statusa turističkih vodiča - mogućnost registrovanja preduzetničke radnje (iako smo posle dobili informaciju da to više nije problem!). Obzirom na visinu poreza za pružanje vodičkih usluga, ovaj segment je često zalazio u poslovanje na crno i isplatu vodičima keša. Agencije su novac namenjen vodičima često prikazivale kao zaradu agencije pa su tako plaćale samo 20% poreza na PDV i imale su trošak izvlačenja keša. Kada bi vodiči registrovali preduzetničke radnje, pošto ne bi imali promet veći od 8 miliona dinara, mogli bi izdavati fakture bez PDV-a. Zbog uštede na trošku poreza i izvlačenja keša, cena vodičkih usluga bi mogla i porasti (odnosno agencije bi bile spremne platiti i nešto više nego kada moraju platiti porez). Naravno u tom slučaju bi na ime preduzetničkih radnji morali plaćati paušalni porez i doprinose za najmanje jednu osobu ali bi na jednu "radnju" moglo biti više vodiča.

3. Kontrolu vodiča (vođenje bez licence) da bude i u nadležnosti komunalne inspekcije a ne samo turističke (koja kaže da ih nema dovoljno da bi kontrolisali vodiče

4. Povećanje kazni za vođenje bez licence. Trenutno je cena kazne manja od troška najjeftinijeg razgledanja Beograda što svakako ne motiviše strane turoperatore da angažuju domaće vodiče. Prema istraživanju YUTA odbora za receptivu, domaći vodiči sa licencom mesečno gube najmanje 90,000 eur! Više o tome i ovde.

5. Predložili smo da vodič pored licence mora imati i vaučer domaće receptivne agencije. Izgleda da je upravo ovo izazvalo najviše reakcija vodiča. Neki su vodiči čak optužili agencije da žele "monopol" na tržištu! Neki drugi vodiči su mi pojasnili da oni imaju "svoje" klijente i da smatraju da agencije nemaju ništa sa tim, jer su ti kontakti došli preko sajta udruženja, preporukom i sl. Takođe su se uplašili da bi im agencije naplaćivale izdavanje vaučera. Pa da pojasnim. Agencije ne da ne bi naplaćivale izdavanje vaučera već bi čak u nekim slučajevima bili spremni vodičima ponuditi i određenu finansijsku naknadu. Kako? Stranom turoperatoru ili grupi kojoj treba vodič bi domaća agencija ponudila i druge usluge. Ukoliko bi ponuda za njih bila prihvatljiva, domaća agencija bi ostvarila profit. Za svaki doneti posao agencije bi rado deo profita ustupile onome ko im donosi posao. A plus što bi klijenti sigurno bili zadovoljniji uslugom koja bi verovatno bila obogaćena različitim turističkim sadržajima koje često strani turoperatori ne nude jer ne poznaju dovoljno destinacije u Srbiji. U slučaju da klijenti ne prihvate ponudu, agencije opet vodičima ne bi naplaćivale vaučere zbog dobre saradnje i potencijalnih drugih kontakata.

Turistički vodiči bi trebalo da imaju na umu da samo slogom možemo ostvariti bolje rezultate. Svako treba da radi svoj posao. Agencije su spremne da podrže sve zahteve vodiča koji su usmereni ka zaštiti njihove profesije i prava na rad. Vodiči ne bi trebalo da se plaše agencija. Ako budemo složni biće više posla za sve nas. 


Нема коментара:

Постави коментар

Hvala na komentaru!