четвртак, 30. јун 2011.

петак, 3. јун 2011.

Value for time


Danas držim predavanje u okviru neformalnog obrazovanja koje organizuje Univerzitet Educons a finasira Vlada Vojvodine a sve to je kao nastavak procesa implementacije Marketing strategije turizma Vojvodine.
Moja tema je e-Turizam i povezivanje turističkih subjekata u web portal VisitSerbia.com”.