четвртак, 30. мај 2013.

Apel hotelijerimaAPEL HOTELIJERIMA 

Apel hotelijerima je nastao iz potrebe da se uvede više reda u pružanje turističkih usluga na srpskom turističkom tržištu, da se poštuju principi etičkog poslovanja, da se tržište zaštiti od sive ekonomije i nelojalnog poslovanja. Odbor za receptivni turizam YUTA je 8. maja 2013. g. organizovao sastanak sa predstavnicima HORES-a, udruženja hotelijera na kojem su izneti problemi sa kojima se domaće receptivne agencije susreću. Zaključak je bio da u srpskom hotelijerstvu imamo hotele koji imaju vrlo kvalitetnu saranju sa domaćim receptivnim agencijama kao i da je ipak dosta onih koji u borbi za klijenta ne uvažavaju rad i napore istih i ne misle na sve posledice takvog poslovanja. Dogovoreno je da YUTA pripremi ovaj apel kako bi što više hotela prihvatilo "pravila igre" a sve u cilju zaštite domaćeg tržišta i ostvarivanje većeg profita za sve karike u lancu turističkog proizvoda Srbije.