петак, 30. август 2013.

Predlozi ministarstvu i TOS-u za unapredjenje rada turističke industrije i sticanje većeg prihoda od turizma - Odbor za receptivu YUTA


Ovaj dokument je nastao kao rezultat niza sastanaka odbora za receptivni turizam YUTA sa ciljem da se Ministarstvu i TOS-u dostave konkretni predlozi za uspostavljanje relacija koje treba da doprinesu većim prihodima od turizma u Srbiji (sa aspekta receptivnih agencija).

Ovaj dokument sažima sve ono što već duže vreme sprečava bolje efekte i veći devizni priliv Srbije od turizma. Većina dole iznetog je stvar samo dobre volje nadležnih institucija i njenih zaposlenih da bi se neke od negativnih pojava ispravile. Receptivne turističke agencije očekuju da budu prepoznate kao važna karika u plasmanu turističke ponude Srbije i kao takve podržane u njihovim aktivnostima koje bi imale za cilj  povećanje broja turista i deviznog prihoda zemlje. Kroz ulaganje pre svega u kampanju za promociju Srbije unapredio bi se imidž zemlje i stvorile mogućnosti za održivi razvoj i nove investicije u turizmu i nova zapošljavanja pre svega  u ruralnim i ne razvijenim područjima koja su bogata prirodnim i kulturnim blagom. уторак, 13. август 2013.

Podsticaji za osnaživanje promocije turističkog proizvoda „Bogatstva različitosti“

Od Sekretarijata za privredu Izvršnog veća Vojvodine sam, kao člana Saveta za turizam, dobila "zadatke" da uradim nekakva planska dokumenta. Ovo konkrentno nije traženo ali smatram da treba da bude deo nekog novog plana za razvoj turizma u Vojvodini. 
Da li će išta od toga biti primenjeno pokazaće vreme. Moje dalje nadležnosti prestaju. 

понедељак, 12. август 2013.

Подстицаји и субвенције за туристичке агенције и друге субјекте у туризму Војводине

У фебруару је Секретаријат за привреду Извршног већа Војводине основао Савет за туризам, са циљем да се кроз савет креирају стратешки правци развоја туризма Војводине и дају предлози подршку овом сектору. Заиста ми је част да сам позвана да дам свој допринос у раду овог Савета. Чланство у савету није плаћено и није ничим условљено.