понедељак, 6. октобар 2014.

Имали смо реч... са министром СертићемПривредна комора Србије је у четвртак 02.10.2014. организовала сусрет под називом "Имате реч - будите део решења" - Дијалог привреде, државе и струке. Најављен је састанак у трајању од 4 сата а најављени су министри Сертић и Љајић. На састанку се појавио (само) министар Сертић, као и представник из министарства здравља (због проблематике бањског туризма).
Сви који су били заинтересовани нешто да кажу министрима били су замољени да унапред пошаљу тему свог говора (не дуже од 5 минута) а неколико дана касније нам је тражено и да сву проблематику разложимо на Проблем- Предлог решења - Институција која је задужена за решавање проблема - Предлагач.

Министар Сертић је обећао да ће сва питања (и предлози) који стигну на тај начин, добити и писани одговор.

Ја сам се пријавила за говорника по три основа: као власник Магелана - једне од (нај)значајнијих рецептивних агенција, председник одбора за рецептивни туризам ЈУТА као и секретар Дунавског туристичког кластера Истар21.

Ево прегледа онога што сам ја припремила:
Морам рећи и да на састанку стигла да говорим само о прве четири тачке.

Министар Сертић је на крају мог излагања реаговао речима да спровођење истраживања о томе шта недостаје на дестианцијама мора бити посао невладиног сектора и удружења. Фактички, морамо то одрадити и припремити листу приоритета па им то доставити.
Дијалог привреде, државе и струке
Привредна комора Србије, 26. септембар – 8. октобар 2014.
 
      ОБЛАСТ: ТУРИЗАМ
      ПРОБЛЕМ (ОГРАНИЧЕЊЕ) – ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

1.      1. ПРОБЛЕМ:
Недовољна тражња (и када успемо да убедимо туроператоре да ставе Србију у своје брошуре, често је недовољан број путника, групе мале, .... кажу слабо интересовање јер ми (држава Србија) не радимо довољно на КРЕИРАЊУ ТРАЖЊЕ.
Неусклађеност промоције коју спроводи ТОС са понудом и оно што се промовише често није довољно спремно за туристе (Soulfood Serbia, Green Serbia“ или су поруке нејасно дефинисане “Lifestyle” на пример.  
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА: Креирање кампања на циљаним тржиштима за циљане производе плус институционална промоција Србије. (Чак и евентуалне субвенције за рецептивне агенције неће дати довољне резултате ако не буде озбиљније промоције!)
Акционим планом се морају дефинисати теме промоција за наредне бар 2-3 године. Министарство или институција која ће бити задужена за развој мора РАЗВИЈАТИ производе и понуду која ће бити у фокусу, а агенције ће благовремено знати какве понуде требају припремати (и сарађивати са министарством да би знали шта недостаје на дестинацијама које ће се нудити) а ТОС затим промовисати те производе и подржати агенције које имају спремне адекватне понуде (посебне странице на свом сајту са линковима ка понуда агенција, брошуре са понудама агенција, обавештавање својих ПР агенција, ...)
У  НАДЛЕЖНОСТИ  СЛЕДЕЋИХ  ИНСТИТУЦИЈА: Министарство и ТОС уз ангажовање професионалне агенције која се бави промоцијом на глобалним тржиштима (која познаје тржишта која циљамо), јер ТОС нема капацитете за спровођење такве кампање.
Развојем производа треба да се бави институција која ће се бавити развојем. То може бити у оквиру министарства или у оквиру ТОС-а (у свету постоје разлити модели). ТОС МОРА имати ближу сарадњу са агенцијама (а то са тренутном директорком није могуће).
ПРЕДЛАГАЧ: Биљана Марчета, Magelan corporation

2.      2. ПРОБЛЕМ: Све више група из иностранства које саме букирају хотеле, доводе своје водиче (који ко зна шта причају) и тиме квалитет услуга које ти туристи имају није на највишем могућем нивоу.
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА: Измене у закону које треба да признају рецептивни туризам као извозну делатност, заштите домаће агенције од нелојалне конкуренције, неетичког пословања и рада у сивој зони, како би наши водичи имали више посла, домаће рецептивне агенције више гостију а самим тим и бољи квалитет услуге за туристе. ТОС такође може ставити на свој сајт информације (и то понављати на сајмовима) да по закону није дозвољено да страни водичи воде групе. Већа јибтрика туристичке инспекције према групама које воде водичи који немају наше лиценце за вођење, нелиценцираним агенцијама, НВО организацијама које се баве туризмом, физичким лицима које без икаквих фирми промовишу своје туристичке услуге преко интернета.
У  НАДЛЕЖНОСТИ  СЛЕДЕЋИХ  ИНСТИТУЦИЈА: Министарство, ТОС
ПРЕДЛАГАЧ: Биљана Марчета, Magelan Corporation
3.      ПРОБЛЕМ: Визни режим са земљама у развоју
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА: Омогућавање безвизног режима за путнике који већ имају шенген визу, евентуална наплата туристичке таксе на улазу у земљу не веће од 10 еур.
ПРЕДЛАГАЧ: Биљана Марчета, Magelan Corporation

4.  03. ПРОБЛЕМ: Непостојање стратегије и Акционог плана. Не знамо ко је задужен за спровођење Стратегије и РАЗВОЈ туризма. Лош закон. За све се  пита министарство уместо да се омогући већа слобода општинама да доносе планове и управљају својим дестинацијама.

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА: Тај правац треба да буде у правцу одрживог развоја онако како то прописује и WTO i UN (треба да потпишемо и деклерацију које су већ многе земље потписале). Приоритет треба да буде отклањање недостатака на дестинацијама и унапређење туристичке понуде (спровођењем анкета, прављењем листе приоритета (првенство дестинацијама са већим бројем туриста, па затим дестинацијама са великим потенцијалима и сл.)). Променути закон и дати већа овлашћења општинама да на својим територијама планирају развој туризма, планови да буду на општинским сајтовима али и повезани са сајтом министарства, ... креирање модела јавно приватног партнерства за инвестирање, позив дијаспори, домаћим и ино инвеститорима, а не да држава троши буџетске паре за развој дестинација (изузетак треба да буде само основна инфраструктура као што су путеви, струја, вода, канализација, комуникације).
Туризам није делатност која треба да буде препуштена (само) тржишту. (Рецептивни) туризам је извозна грана и значајна полуга за економски развој и стога мора бити плански вођен.
ПРЕДЛАГАЧ: Биљана Марчета, Дунавски туристички кластер Истар 21

5.      4. ПРОБЛЕМ: Недовољно знања и превише запослених у Туристичким организацијама
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА: Претварање ТО у ДМО организације (и ту креирање јавно приватног партнерства где би и приватни сектор био укључен у доношење одлука и праваца рада ТО). Увођење државног испита за запослене у ТО (за почетак за директоре).
ПРЕДЛАГАЧ: Биљана Марчета, Дунавски туристички кластер Истар 21

6.      5. ПРОБЛЕМ: Кластери постоје на папиру у једној форми а у пракси у другој
Предлог решења: Кластери морају наћи своје место у закону, укинути кластерску поделу у старој Стратегији и прихватити решења која су у међувремену настала (уз подстицај истог министарства!!). Кластери треба да буду партнери Минстарству и туристичким организацијама (укључујући и ТОС). Бесмислено је да се очекује од кластера озбиљан рад и вечито конкурисање за пројекте који се затим одбијају или додељују незнатна средства. АКо се већ жели потпомоћи рад кластерима онда се требају одредити износи који су спремни да се издвоје за рад таквих кластера као помоћ у њиховом раду, а да кластери договарају активности са институцијом која ће бити задужена за развој, као и са туристичким организацијама за промоцију. Када се договоре активности онда се лако направе конкретни пројекти и лако нађу начини за контролу њиховог спровођења (укључујући чак и сукцесивно исплаћивање). Кластери треба да буду партнери са државом и ТО.
ПРЕДЛАГАЧ: Биљана Марчета, Дунавски туристички кластер Истар 21

7.   6. ПРОБЛЕМ: Недовољно јасно колики су порези у сеоском туризму. Различите општине на различите начине тумаче законе. Проблими са пријављивањем гостију. Наплата провизије од стране ТО.
Предлог решења: Редиговати порезе у сеоском туризму тј. Укинути их на период од наредних неколико година. Увести електронско пријављивање гостију а одредити ригорозне казне и појачати контроле за не пријављивање гостију. Тиме би се онемогућила и наплата провизија туристичких организација које исте наплаћују чак и када не посредују у продаји. ТО треба да помажу у промоцији и треба да се финансирају од наплате боравишне таксе.
ПРЕДЛАГАЧ: Биљана Марчета, Дунавски туристички кластер Истар 21

8.   7. ПРОБЛЕМ: Криволов и ненаплаћивање прихода од ове делатности. Ловом се баве удружења која по закону не би смела да остварују профит!  Знамо сви да остварују профит али нису у обавези да плаћају порез.
Предлог решења: Захтевати удружењима да се пререгиструју ако се желе бавити привредном делатношћу. Дати надлежност туристичкој инспекцији и за контролу лова, а бављење ловом омогућити искључиво лиценцираним агенцијама за ту врсту туризма које ће бити под стриктном контролом државе.
ПРЕДЛАГАЧ: Биљана Марчета, Дунавски туристички кластер Истар 21

Закључак:
Доношење Стратегије и Акцоног плана. Развој туризма и промоција морају бити усклађени. Општине, ТОС и сви кључни играчи у туризму треба да буду усмерени ка остваривању краткорочних и дугорочних планова. ТОС треба да своје промотивне активности координира са агенцијама, а агенције треба да прате активности ТОС-а. Појачати промотивне активности, покренути (инвестирати) у КАМПАЊУ на циљаним тржиштима и тако креирати тражњу. Потребно је уложити значајна средства у промоцију јер ће поврат те инвестиције бити бржи и већи од било које друге инвестиције у туристичку инфраструктуру или сл.
У развојним пројектима (када дефинишемо ко се бави развојем) у наредне две године посветити се ОТКЛАЊАЊУ НЕДОСТАТАКА на постојећим дестинацијама (и минималним инфраструктурним захватима) и прављењу планова за велике инвестиције које би се реализовале кроз ЈПП општина и инвеститора (без трошења буџетских средстава). 
Кластере прихватити као партнере  и помоћнике за спровођење стратегије и Акцоних планова.
Законом уредити туристичко тржиште и као што закон у уводном делу каже: заштитити  националну економију и кориснике туристичких производа и туристичких професија.

Нема коментара:

Постави коментар

Hvala na komentaru!