четвртак, 30. октобар 2014.

Званични предлог 26 рецептивних агенција за измене закона о туризму и решавање проблематике рецептивног туризма

Речено нам је да треба да доставимо предлоге измене закона - што концизније и тачно онако како сматрамо да би то требало да буде у закону (да неко са копи-пасте то преузме). Ми смо се одлучили за нешто тежи приступ. Желимо да они који доносе нови закон о туризму прочитају СВЕ ово и СХВАТЕ ЗАШТО су промене неопходне и у ком правцу треба да иду. Нисмо се овде бавили правним решењима јер сматрамо да ако се ови наши наведени разлози схвате и уваже, да ћемо онда заједно лако наћи и правна решења.  

Овај документ је потписало 26 рецептивних агенција Србије међу којима су и оне које су чланице ЈУТА, АТАС и оне које нису чланице ни једног удружења. 

У документу смо се фокусирали само на проблематику која је везана само за рецептивне агенције. 
Предлог измене закона о туризму и решавање проблематике рецептивног туризма са аспекта рецептивних агенција


Општи циљ: Заштита националне економије, корисника туристичких услуга и туристичких професија, али и изградња позитивног имиџа земље
Специфични циљ: приход од рецептивних услуга у туризму да остане у што већој мери у Србији, а да цене туристичких услуга буду конкурентне на светском тржишту


Општи значај рецептивних агенција и улога рецептивне индустрије као полуге економског развоја Србије

Зашто је потребан фокус (и) на агенције
Иако изгледа да модерне технологије (резервациони системи и мобилне апликације са обиљем информација о туристичким дестинацијама) имају све већу улогу у глобалном туризму, туроператори и туристичке агенције ипак нису изгубиле своју улогу. Прилагођавајући се променама и трендовима, улога туроператора је само мало измењена. Агенције све више играју улогу у креирању комплексних аранжмана у оквиру којих туристи имају обиље ПРОВЕРЕНИХ туристичких услуга, често тематских тура, у оквиру којих је КРЕИРАН посебан доживљај за туристе. Туристи који путују сами, на себе преузимају сав ризик путовања кроз земљу или дестинацију коју не познају и ускраћени су за доживљаје који се све чешће организују за организоване туристичке групе (фолклор, музика, упознавање са старим занатима, креативне радионице,...). Туристима који путују у организованим туристиким групама, не морају да брину о путоказима на путевима, о томе какав ће бити смештај у којем ће преноћити, да ли ће винарија коју су намерили да посете бити отворена. Такође, туристи који путују у организовaним туристичким групама неће куповати храну у продавницама успут, већ ће своја гастрономска искуства стицати у провереним ресторанима или у амбијенту традиционалних сеоских објеката, код проверених домаћина. Такви туристи најчешће користе услуге смештаја у хотелима са 3, 4 и 5 звездица и свакако су значајнији потрошачи од туриста (авантуриста) који путују сами. Они су спремни да плате значајно већу цену укупног аранжмана - само зато што имају СИГУРНОСТ И ГАРАНЦИЈУ да ће њихово путовање бити организовано на најбољи могући начин.

Зато се улога агенција не сме занемарити и Србија мора имати своје "играче" у глобалној туристичкој утакмици које ће бити у стању да туристима понуде комплексне туристичке услуге али кроз које се креира потпуни и најлепши могући утисак о дестинацији.

Домаће рецептивне агенције у своје пакет аранжмане укључују најшири број добављача и субјеката у туризму (превозници, културна и природна добра, стари занати, сувенирнице, ресторани, локални специјалитети и производи, вина, културно уметничка друштва, локални музичари,...) чиме се значајно дисперзују приходи и утиче на повећање локалне економије посебно у руралним подручјима што утиче и на ангажовање жена и младих. Овај мултипликовани ефекат у туризму утиче на смањење сиромаштва и подстиче развој привреде.

Инострани туроператори који организују Балкан туре, Србију нуде са мањим бројем ноћења него што нуде домаће рецептивне агенције па се тиме остварују мањи приходи у Србији.

Својим активностима рецептивне лиценциране туристичке агенције обезбеђују квалитет испоручених услуга и тиме утичу на побољшање имиџа Србије као туристичке дестинације и утичу на повећање тражње. Квалитно створен и реализован пакет услуга осим повољније цене ствара слику организоване туристичке земље и лепши утисак о Србији. Целокупно позитивни утисци о Србији покрећу нови и већи циклус рецептивног туризма....

На остварени приход, домаће рецептивне агенције плаћају порез који иде директно у буџет Р. Србије а остатак прихода се троши у земљи а не прелива се у иностранство.

Активности које је неопходно спровести:

- направити одговарајуће измене закона и других правних аката којим би се сузбила сива економија и уредило пословање рецептивне индустрије (регистрације рецептивних туристичких агенција, признавање извозне делатности, регулисање статуса водича, онемогућавање организовања туристичких путовања од стране НВО организација и туристичких организација, надлежност инспекција, казне, ...)
- у сарадњи са локалним самоуправама Београда, Новог Сада и појединим туристичким дестинацијама установити „туристичке зоне“ и одредити правила кретања туристичких аутобуса у истима и друге мере којима би се створила конкурентност домаћих рецептивних агенција
- да се рецептивном туризму призна извозна делатност и креирају подстицајне мере
- да се преиспитају и регулишу порези за превоз у земљи и порези и доприноси за водиче
- спровести попис у Регистру туризма и посебно регистровати домаће рецептивне туристичке агенције
- да се направи синергија између креатора и носилаца развоја туризма, промотивних активности и туристичке понуде рецептивних агенција


******

НЕЛОЈАЛНА КОНКУРЕНЦИЈА И УМАЊЕНИ ПРИХОДИ ОД ТУРИЗМА У СРБИЈИ:

Туристичке агенције се сусрећу са конкуренцијом са више различитих нивоа и аспеката:
У земљи то су:
- разна удружења која се баве организацијом путовања којима је то омогућио и сам закон која при томе нису под готово никаквом контролом квалитета услуге нити фискалном контрлом (од планинара, верских организација и различитих клубова до организатора различитих догађаја), (неопходно законом укинути могућност да НВО организују групна туристичка путовања без одговорног легалног, лиценцираног организатора путовања)
- хотелијери који не поштујући домаће агенције спуштају цене у намери да директно уговарају послове са страним организаторима путовања, (неопходан споразум између хотелијера и агенција - ствар комерцијалне природе)
- водичи који се све чешће стављају у улогу организатора путовања, посредујући између организатора и пружаоца услуга, узимајући за то провизије и наплату без обрачуна пореза (онемогућити законом)
- Туристичке организације општина су подстицане да се баве организацијом путовања тј. пружањем услуга на дестинацији, чиме се умањује могућност стварања прихода за локалне предузетнике (дефинисати законом на који начин ТО и ДМО могу стицати приходе а да се не гуши предузетништво на локалу)
- Агенције из окружења (пре свега Хрватске, Словеније, Албаније, Македоније, Бугари) нуде Србију у својим програмима, са својим превозом, уз своје водиче и ниже цене које им наши хотелијери омогућавају, такође утичу на смањене приходе од туризма и могућност да већи број домаћих превозника, агенција, водича остваре приходе (на који би платили и порез). (Креирати различите мере које ће подстаћи стране туроператоре да сарађују са домаћим рецептивним агенцијама.)
Последице су: сива економија – неостваривање већег девизног прилива, знатно мања наплата пореза, немогућност контроле квалитета услуга и укупног утиска које туристи носе са собом са путовања по Србији, мање укључених туристичких субјеката у програмима путовања, пропуштање шансе за веће ангажовање и запошљавање наших туристичких кадрова, не конкурентност домаћих рецептивних агенција, слабији утицај на развој локалне економије посебно у руралним пределима.

Туристичке агенције – статус, регистрација
Подстицање различитим мерама да организована туристичка путовања група већих од 8 особа морају бити органиизована уз подршку домаћих рецептивних агенција контролисао би се квалитет услуге, били би ангажовани локални водичи, сузбила би се сива економија јер би новчана средства легала на девизни рачун, аутоматси би се повећало плаћање пореза а и приход који би агеније оствариле би остао у земљи.
 • У закону дефинисати да је туристички аранжман свако путовање које обухвата најмање две туристичке услуге (а не да мора укључивати ноћење, јер се тиме опет омогућава реализација излета на црно). Став 25
 • Законом ускратити право свима који нису домаће лиценциране туристичке агенције да се баве организовањем туристичких путовања по Србији (укинути члан 46 у закону).
 • Законом утврдити да се ближи услови за делатност рецептивних агенција прописује правилником о пословању рецептивних агенција.
 • У регистру туризма посебно евидентирати рецептивне агенције.
Водичи (члан 3 став 20 и члан 94)
Водич јесте физичко лице или предузетник који по унапред утврђеном програму од стране рецептивне агенције пружа туристима услуге вођења, показивања и стручног објашњавања природних, културно-историјских, археолошких, етнографских, привредних и других знаменитости. Мора бити држављанин Србије и имати лиценцу за вођење туристичких група и регистрован у Регистру туризма. Водич са собом мора имати туристичку упутницу (ваучер) домаће, туристичке агенције за време вођења и прописану легитимацију. Контролу треба да спроводе туристичка инспекција али и дати овлашћење локалној комуналној полицији да може спроводити контролу (и наплаћивати казну).
Водичи не могу имати могућност промоције и рада као организатори путовања.
Омогућити водичима стицање радног стажа преко удружења као и предузетничког статуса како би имали могућност да издају фактуре рецептивним агенцијама за своје услуге. Потребно је утврдити и прихватљиву висину пореза за њихово ангажовање (до 20%) који ће омогућити конкурентност домаће понуде. Плаћањем паушалног пореза би и цена наших услуга била конкурентнија на тржишту.

Локалне управе

По угледу на бројне туристичке центре, локалним управама града Београа, Новог Сада и појединих атрактивних туристичких дестинација сугеришемо установљавање „Туристичких зона“ у којима би се одредила правила кретања туристичких аутобуса и друго чиме би се дале одређене привилегије домаћим рецептивним агенцијама односно страни туроператори подстакли да сарађују са домаћим агенцијама.
1.Законом дефинисати проглашење „Туристичке зоне“ – сваког простора или објекта посебне туристичке валоризације (центар града, тврђава, верски објекат, археолошки локалитет, споменички или природни комплекс).
Свака туристичка зона мора да има организовану:
- Таблу са релевантним информацијама на више језика (и информацијом о казни за вођење без локалног водича)
- Билетарницу – Цена улазнице се умањује за 50% ако се наручи код локалне/домаће регистроване рецептивне агенције)
- Тоалет
- Водичку службу
- Стално комунално туристичко инспекцијску служу у времену од 8-20 ч
- Паркинг
- Изложбени простор – сувенирница
2A) Формирати „званични“ ценовник за наплату заустављања и паркирања домаћих и страних туристичких аутобуса (за домаће рецептивне регистроване агенције ове услуге би биле бесплатне односно добијале би холограме који би омогућавали несметано кретање аутобуса чија путовања организују домаће агенције). За све друге би важио "званични2 ценовник
- заустављање 0-15 мин на обележеном простору за туристичке аутобусе 30€
- Паркинг 1 сат 20€ на било којем паркингу, ако има места
- забрана кретања жутом траком и заустављање у близини Туристичких зона (дозвољњно домаћим, рецептивним регистрованим агенцијама)

Туристичка организација Србије (члан 33)
У доношење стратегије и планирање промотивних активности ТОС мора укључити рецептивне агенције, утврдити теме за промоцију најмање три године унапред, водити рачуна о производима које агенције већ нуде, подстицати рец.агенције да креирају програме који ће пратити теме промоција. Ангажоване ПР агенције треба да буду и у служби промоције тематских тура које агенције имају припремљене као и остваривање сарадње са страним туроператорима. ТОС такође треба да реализује истраживања и о резултатима истих обавештава рец.агенције и пружаоце туристичких услуга како би се брже прилагођавали тражњи, отклањали недостатке и сл. Промоција на сајту ТОС-а лиценцираних агенција и њихових програма. ТОС је у обавези да промовише искључиво рецептивне домаће агенције које легално послују и имају лиценцу организатора путовања. С тим у вези, захтевамо моментално ажурирање података који се налазе на сајту ТОС-а како би ТОС промовисао искључиво регистроване лиценциране рецептивне агенције.  
Потребно је и проширити управни одбор ТОС-а како би се исти проширио са члановима струковних удружења.

Туристичке организације – ДМО (члан 29.)
Туристичке организације се морају припремити за нове облике организовања и управљања по принципу ДМО – destination management / marketing организација, на нивуо општине или регије, предузећа којима ће бити правно потврђено партнерство прватног и јавног сектора. Док се то не деси: Директоре ТО бирати конкурсом. У управним одборима ТО и ДМО треба да седе људи из приватног сектора који ће бирати Директора ТО, предлагати пројекте и активности ТО и контролисати проток новца истих. Смањити број запослених у ТО у зависности од потреба и значаја ТО. Увести полагање државног испита за вођење послова у ТО или ДМО. Прописати да само туризмолози могу бити на руководећим функцијама. Средства за рад ТО за промоцију туризма се не могу обезбеђивати из прихода остварених организовањем туристичких путовања и пружањем туристичких услуга (и на тај начин стварају конкуренцију приватном сектору).

ТО и ДМОрганизацијама омогућити приходе само од појединачних услуга које нису могле бити поврене другом правном лицу, предузетнику или агенцији, продаје сувенира, мапа, књига, публикација и улазница за локалитете којима евентуално управљају. (члан 31)

СТАТУС ИЗВОЗНИКА И ПОДСТИЦАЈИ ЗА РЕЦЕПТИВНЕ АГЕНЦИЈЕ
Признавањем статуса извозника за домаће туристичке агенције које се баве рецептивом и остварују девизни приход и увођењем адекватних подстицаја за исте, не само да би се смањила сива економија већ би то додатно мотивисало многе агенције да се почну бавити промоцијом Србије и рецептивним туризмом што би утицало на повећање девизног прихода, јачање економије земље и повећање запослености посебно у руралним пределима и сл.

Подстицајне мере треба увести за домаће рецептивне туристичке агенције које продају пакет аранжмане за организоване туристичке групе са циљем повећања девизног прихода, повећање тражње, .... (додати Члан 27, став 6.)

Подстицај може бити кроз рефундацију дела плаћеног пореза (наш предлог је да то буде у виду вредносног чека) у вредности 10% од девизног прихода оствареног у претходној години и одређеног оствареног броја ноћења а на основу фактура за пружања услуга за организоване туристичке групе, а према документацији која се доставља НБС-у. Вредносни чек агенција може искористити за плаћање пореза, плаћање ТОС-у штанда за сајмове у иностранству или заједничке маркетиншке активности, и сл. Други подстицаји могу бити за унапређење туристичких производа/програма, набавку бициклова, чамаца, шатора, костима за аниматоре и водиче, инструмената и сл. Додела средстава треба да буде на основу процене о искоришћености набављене опреме или подизања валоризације туристичког простора.
Могућа су и друга решења, чији циљ осим повећања туристичког промета треба да буде и постицај домаћих рецептивних агенција из разлога објашњених на почетку овог документа.

Гаранције и полисе
Банкарске гаранције или полисе осигурања морају бити у складу са обимом пословања (посебно гаранције за агенције које подижу чартер летове, организаторе са серијалима органзованих путовања аутобусима (укључујући и ђачке ексурзије и рецептиву) и посебно за агенције које спорадично организују путовања. Полисе осигурања морају покривати и штету од лоше извршене туристичке услуге (то нам траже страни партнери). Држава мора наћи начин да "натера" осигуравајуће куће да издају полисе у туризму као што то функционше у ЕУ.

Надлежност инспекције и казне
Законом о прописати казне за оглашавања туристичких услуга од стране физичких лица, НВО организација и свих других који немају одговарајућу лиценцу. Под оглашавањем се подразумева и промоција на интернету, флајери, медији и др. Појачати и контроле али и законом утврдити казне за рад на црно и без укључивања рецептивних агенција у реализацију туристичких путовања за организоване туристичке групе (минимум 8 особа). Утврдити казне за водиче и групе које немају ваучер домаће рецептивне агенције. (конкретан предлог у припреми). Омогућити да контролу водича спроводе и туристичка инспекција и комунална полиција.

Регистар туризма (члан 51)
Прописан је законом али се осим регистрације туристичких агенција – организатора путовања не евидентира и све остало што је законом прописано (или бар није објављено на сајту Агенције за привредне регистре).
Апелујемо на надлежне да споведу закон. Рецептивне агенције треба да буду посебно евидентиране у регистру туризма (како смо напред навели). АПР да омогући претрагу списка свих лиценцираних агенција и да тако олакша проверу потрошачима (претрага треба да буде могућа и по градовима).
Том списку (од 17 тачака) недостаје и евиденција НВО које се баве организацијом путовања а и евиденција свих организација које се баве развојем туризма и едукацијама (како би држава имала увид у то ко се све бави едукацијама у туризму).

Посебна регистрација рецептивних агенција (као предуслов за подстицајне мере) би подразумевала и испуњавање одређених услова:
 • Седиште у Србији и власници држављани Србије
 • лиценца за организовање путовања,
 • туристичка понуда на свом сајту на енглеском или неком другом светском језику
 • минимални девизни приход у износу од минимум 20.000 еур (?) на годишњем нивоу у претходној години
 • остварени број ноћења (да се одреди минимални број ноћења који агенција треба да оствари да би стекла статус „регистроване рецептивне агенције“)

Остало што треба регулисти новим законом о туризму:
СИНЕРГИЈА: ПЛАНСКИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ПРОМОЦИЈА И ОРГАНИЗОВАНА ПРОДАЈА
Да би туризам постигао своје маскималне ефекте и утицао на повећање економије земље неопходне су још (минимум) две значајне стварИ:
 • Појачати промоцију како би се креирала значајнија тражња на светском тржишту и
 • Основати или одредити институцију која би се бавила развојем туризма.
Држава може основати институт за развој туризма, или поверити те послове посебном одељењу у оквиру Министарства надлежног за туризам или Туристичке организације Србије. Та институција треба да има мандат да предлаже Стратегију, Акциони план развоја и промоције, спроводи истраживања и прати статистичка кретања, развија посебне туристичке производе и остале приоритетне развојне програме у циљу постизања и очувања конкурентности туризма Србије и заштите потрошача. Такође прати и координира рад свих организација које се баве развојем туризма, од кластера до различитих НВО организација, остварује непосредну сарадњу са агенцијама које износе на тржиште нове туристичке програме у складу са задатим темама и плановима развоја и промоције. Ова организација треба да буде под констатним надзором чланова који чине представници приватног сектора туристичке привреде, научних институција, удружења туристичких агенција, хотела, водича, бања и сл. као и јавног сектора.
Посао промоције се мора спроводити у складу са Акционим планом и понудом која је СПРЕМНА за туристичко тржиште. Креирање промотивне кампање треба бити поверено професионалној маркетиншкој организацији, најбоље са интернационалном мрежом, која ће бити у стању да маркетиншке поруке прилагоди тржишту као што ће и рецептивне агенције бити у обавези да своје понуде прилагоде захтевима тих истих тржишта.
Управо зато је неопходна добра синергија између свих актера у туризму, од оних који креирају и развијају туристичке производе, преко оних који те понуде треба да промовишу до оних који треба да их продају.

28.10.2014.

На овом усаглашавању ових предлога радило се више од 4 месеца. 26 Агенцијa које су учествовале у креирању ових предлога и које су подржале њихову реализацију су:
1. Magelan Corporation – Biljana Marčeta 021 47-24-088,
2. Panacomp Zemlja čuda – Ivanka Tasić 021 466075,
3. Sabra Company – Irena Čalikjan  011 414 70 77,
4. Glob Metropoliten Tours – Mirjana Ljubinković, 011 2430 899,
5. Rubicon Travel – Mirko Levajac, 011 3981 411,
6. Intertours – Bojan Djurica 011 276 21 39, 
7.  Otava – Bratislav Rajović,  018 209 490, 063 484633,
8. Fly Orient – Filip Kustura 011 303 56 32
9. Balkan DMC – Biljana Babić  060 077 37 47,
10. Liberty International – Zoran Parmak 011 3625 036,
11.  Robinson Adventure Team – Ljubisa Nešovanović   011 334 67 76,
12.  Top Tours – Biljana Radulović, 011 245 04 52 
13. Omniturs –Slavko Krivokuća - Nevena 011 761 41 31
14. Balkan Expert –Dragana Petković 011 244 92 75,  
15. Contiki Travel – Zoran Arsenović 064 8272545,
16.  Taratours – Goran Glisić 031 861 501, 
17.  Columbo Travel Agency  – Ljiljana Djordjević 035    
18.  Respect Travel Agency – Radule Čolakovic, 011 33 73 777
19.  Eurojet – Go2Serbia – Deana Dimitrijevic, 011 328 43 83
20.  Time travel collection – Goran Marković, 064/2305640
21.  SAB Travel - Elżbieta Milojević  011 306 53 20
22.  AMIGO Travel – Radmila Janjusevic,  031 511 596, 065 829 06 00
23.  LINK Travel – Vesna Bojat, 011 324 15 92, 334 55 14
24.  TRANSPED Tours – Zlatan Šahinović, 011 263 74 84
25.  TTI – Iva Zdravković,  011 361 84 88
26. Bon Voyage – Olga i Miloš Drašković, 021 661 19 44


Нема коментара:

Постави коментар

Hvala na komentaru!