четвртак, 30. јун 2011.

Projekat Bogatstvo različitosti - početna ideja

Šta u slučaju Vojvodine može biti odgovor na veoma često pitanje svetskih turoperatora za svaku destinaciju: What is unique on your destination? Još 2001. godine sam započela rad na sajtu VisitVojvodina u cilju promocije Vojvodie kao turističke destinacija a zatim iste godine i krenula da posećujem svetske turističke sajmove u Berlinu, Londonu a kasnije i mnogim drugim gradovima. Paralelno sa tim, u našoj zemlji se počinju organizovati mnogi seminari, predavanja i obuke na temu turizma. I na sajmovima kao i na ovim predavanjima, sve češće sam se susretala sa pitanjem: “What is unique on your destination? What is unique experience for your customers?” – dakle u svetu prodaje turističkih usluga kao i kod kreiranja i oblikovanja turističke ponude polazi se od prepoznavanja onoga po čemu će destinacija biti prepoznata na tržištu gde je ceo svet konkurencija, po čemu će se razlikovati na tom tržištu, po čemu će ostati zapamćena u glavi potrošača. Krajnji cilj je da se izazove želja za kupovinom odnosno konzumiranjem usluge odnosno proizvoda i da doživljaj bude takav da klijent poželi da se ponovo vrati na destinaciju tj. da ponovo konzumira proizvod odnosno uslugu.
Zanimljivo je da pre početka projekta Bogatstvo različitosti 2011. g. multikulturalnost nije bila prepoznata čak ni kao potencijalni motiv za posetu Vojvodini. Nije je bilo u turističkim brošurama, ni na sajtovima koji su predstavljali turističku ponudu, a takođe ni u turističkim programima. Ako je i bilo, onda je to uglavnom bilo kroz predstavljanje gastronomije gde se pominju mađarski gulaš, slovački kulen i sl. ili kroz pominjanje naivnog slikarstva Slovaka ili mađarskog čardaša koji se može čuti u Vojvodini.
Projekat Bogatstvo različitosti je moja ideja čiju sam realizaciju započela kroz Dunavski turistički klaster Istar21 a uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu.

Kroz ovaj projekat je mnogo toga započeto ali projekat nije završen. 

Projekat je započet konkursom za izbor najspremnijih sela za turističku promociju kroz njihovo "bogatstvo različitosti" - kulturu, običaje, folklor, muziku, hranu, stare zanate, ... 

Ja pokušavam da dokažem da multikulturalnost MOŽE i TREBA biti turistički brend a iskoristiću ovaj rad da pokažem i ŠTA TREBA da se dogodi da bi multikulturalnost zaista postala (turistički) brend.
Kreiranje Vojvodine kao multikulturalne sredine u svesti potrošača, potencijalnih turista, treba da pozicionira Vojvodinu kao jedinstenu regiju u Evropi, gde se turisti, krećući se od mesta do mesta, mogu upoznavati sa različitim kulturama različitih nacionalnih zajednica iz Srednje Evrope i Balkana. Jedan dan u mađarskom selu, sutradan u slovačkom, sledeći dan pre podne u jednom ličkom selu a posle podne u bunjevačkom, a potom u tipično srpskom selu a zatim u jednom selu gde svi stanovnici govore četiri jezika, i tako dalje a da može da traje koliko god posetioci to žele, to zaista nema nigde u Evropi. Krećući se na svom putu “off the beaten tracks” – putu kretaće se turisti koji žele da se upoznaju sa lokalnim stanovništvom koje se trudi da od zaborava sačuva svoj jezik, običaje, tradiciju. To su turisti koji se putujući kroz vojvodjanska sela prisećaju svog detinjstva, posmatrajući stari očuvani nameštaj, pokućstvo, alate, mašine, igračke, kada se još jelo nepriskano voće ili igralo bezbrižno na ulici. To su turisti koji će poželeti da nauče neke od veština starih zanata ili izrade rukotvorina, da nauče da speme štrudle sa makom ili turijsku kobasicu, da nauče da izrade sliku od slame, izdelju klompe ili izpletu ribarsku mrežu.
Uz adekvatan kvalitet usluge i druge uslove, na ovaj način predstavljena Vojvodina im može pružiti neponovljiv doživljaj. 
Značaj stvaranja turističkog brenda Vojvodine kroz multikulturalnost ogleda se u kreiranju (nove) slike Vojvodine i Srbije koja može značajno popraviti imidž destinacije i uticati na bolje poziciniranje Vojvodine na turističkom tržištu.
Dosadašnji pristup marketingu Vojvodine uglavnom se svodio na prodaju mikro destinacija ili dogadjaja. Kroz brendiranja turistima unapred treba da se dočara neponovljiv doživljaj koji će imati tokom posete Vojvodine i tako utiče na povećanje tražnje a zatim i na povećanje broja turista. 
Lokalno stanovništvo takođe mora biti SVESNO i PONOSNO na takvu sliku Vojvodine i doprineti širenju takve slike Vojvodine kroz sve aspekte života, kulture, umetnosti, privređivanja.
Ovaj rad će pokušati da a odogovor na to kako podstaći lokalno stanovništvo da postane svesno i ponosno na ovakvu sliku Vojvodine, …

Kakve brend strategije treba primenuti, i  šta bi sve još trebalo uraditi na putu brendiranja Vojvodine kao multikulturalne destinacije. 

Нема коментара:

Постави коментар

Hvala na komentaru!