среда, 14. јул 2010.

Porez u seoskom turizmu veći od poreza u hotelima!

U zemlji Srbiji sve je moguće, pa tako i da porez za smeštaj u seoskim domaćinstvima bude veći od poreza u hotelima.
Kako?
Evo kako: poznato je da je porez za usluge hotelskog smeštaja u Srbiji 8%. Dobro je da nije viši jer u vreme krize i naših nastojanja da privučemo što veći broj turista to nikako ne bi valjalo.

Ali šta je sa seoskim turizmom? Po mom istraživanju, opšta ocena je: svako po svom nahodjenju.
Kod nas nije jasno i glasno rečeno koliki je porez za smeštaj u seoskom domaćinstvu pa svaka opština otprilike sama tumači zakon.
Tako ima opština (jedna u Vojvodini, neću je imenovati sada) koja tumači da se porez ni ne plaća (ja se slažem sa njima tj. tom politikom), dok se u ostalim opštinama različito tumači ali je najčešće da je taj prihod ustvari prihod na dohodak gradjana koji iznosi 20% ali se priznaje 50% troškova pa to inda ispadne 10%.
Prosto neverovatno da i pored strategije koju smo pisali (i toliko skupo platili) nije uočeno da zakon nedovljno jasno tretira ovu oblast i da u medjuvremenu ministarstvo nije dalo neki svoj predlog i usvojilo odluku (zakon, šta god) kako bi svi jasno znali šta nam je činiti.

Pri tome imamo još nekoliko neverovatnih situacija kada govorimo o seoskom turizmu.
Po zakonu je tako udešeno da domaćin ne može da primi gosta a da ga ne prijavi Turističkoj organizaciji. I sad to nije ništa čudno, ali turističke organicije ne naplaćuju više samo boravišnu taksu od kojih su se ranije izdržavale već sada naplaćuju i provizju. Pa čak i kada je gosta obezbedio sam domaćin!
Zakon je omogućio TO da same prihoduju sredstva pa su one sada preuzele agencijsku ulogu. Medjutim i zakon im je obezbedio sigurnu proviziju jer ako se gost ne prijavi, domaćin može skupo da plati kaznu koja ide i do 50.000 din!

Ako je već seoski turizam šansa za razvoj sela, pa šansa da tamo neki ljudi ostvare dodtni prihod i razlog da mladi ostanu na selu, zašto onda sve ovo???
Zar ne bi bilo pametnije da se ljudi oslobode ovih dažbina (10% za porez i 10% za proviziju TO je 20%! i to nepotrebno diže cenu!
U Hrvatskoj na primer seoska domaćinstva plaćaju samo 85 eur po ležaju godišnje i za taj novac dobijaju promociju od strane svoji lokalnih TO. Nema poreza, a provizije plaćaju samo agencijama ako im dovedu goste a ne i za goste koji sami obezbede!

O ovome sam obavestila g. Petkovića u Sr. Karlovcima na jednom skupu 2009.g. On me je uputio na nekoga iz Službenog glasnika ko je trebao da podnese predlog ministarstvu. Ta osoba mi je rekla da mora neko udruženje ili asocijacija da podnese zahtev. Potom sam se obratila Komori Srbije (činilo mi se najjednostavnije) ali je to njima bilo "sjajna stvar da se u narednom period održe neki skupovi na tu temu". Potom sam uputila dopis g. Petkoviću da predlažem da sednemo sa najvažnijijm ljudima iz ove oblasti (ne više od 10-tak ljudi), da se na licu mesta objasni u čemu je stvar i priča završi (jer nemam ja vremena za ove zavrzlame), ali odgovor na ovu temu ne dobih do danas.

Нема коментара:

Постави коментар

Hvala na komentaru!